fbpx

ביטוח חיים

החיים מזמנים לנו אירועים בלתי צפויים, חלקם לצערנו לא נעימים ועלינו להיות מוכנים לכך. המטרה העיקרית של ביטוח חיים היא להגן על האנשים היקרים למבוטח, מבחינה קשיים כלכליים שיכולים להיווצר, במקרים של חלילה נכות, מחלה קשה או מוות אצל המבוטח. מקרים כאלו משנים בצורה קיצונית את אורח החיים של המשפחה ופוגעים משמעותית בהכנסותיה.
ניתן לשלב בביטוח החיים גם מרכיב חיסכון ע"מ לשמר את רמת החיים לאחר פרישה מהעבודה.
תאונות אישיות המטרה כאן היא לתת פיצוי כספי למוטב במקרה של נזק גופני כתוצאה מתאונה או מחלה שייגרמו למבוטח במהלך תקופת הביטוח.
"נכות מתאונה" הינו ביטוח הנרכש בדרך כלל כסעיף ביטוחי נוסף הנלווה לפוליסת ביטוח חיים. ניתן לצרף ביטוח כזה במכלול גדול של ביטוחים לרבות ביטוחים קולקטיביים במקומות עבודה.
הביטוח מכסה אירוע תאונתי בכל מקום בארץ ובעולם, 24 שעות ביממה, בתנאי שמדובר בתאונה גופנית פתאומית ובלתי צפויה שנגרמה במישרין על ידי גורם חיצוני אשר בלי תלות בגורם אחר היוותה את הסיבה הבלעדית למקרה. הביטוח תקף גם למקרי מוות שארעו לאחר התאונה ולמקרים בהם נקבעו אחוזי נכות לאחר התאונה (אשר קרתה בזמן תוקפו של הביטוח) – לא יאוחר מ 12 חודשים מיום התאונה.
הייחודיות בביטוח תאונות אישיות הוא הגמישות כלומר ניתן לתפור את אופי הביטוח ותנאיו באופן שיתאים לצרכיו האישיים של המבוטח, ע"פ גיל, מצב בריאותי, מקום וסוג העבודה וכד'.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם: