fbpx

טלפונים ספקי שרות וחרום

שרותי דרך וגרירה

השירות יינתן ע"פ הזדהות במס' רישוי של הרכב
במידה ורכבך אינו מופיע בחברת הגרירה יש ליצור קשר עם משרדנו.
אין להזמין שירות במידה ורכבך לא מופיע בחברת הגרירה.

 • מילאן – 1-700-700-805
 • דרכים – 1-700-700-805
 • איילון – מש"ל 6677*
 • שלמה – 6448*
 • מ.מ.ס.י. — 03-5641111
 • זברה — 03-5105070
 • שגריר – 8888*

שרותי מיגון לרכב

 • רשת איתוראן (מוקד ארצי)- 1-800-27-22-22
 • רשת פוינטר (מוקד ארצי)- 8888*
 • רשת רב בריח (מוקד ארצי)- 1-800-350-555

שרותי נזקי מים

 • שחר – 5420* 1700-700-420 03-5769238
 • פמי פרימיום – 03-9535611
 • אחים יהב – 03-5688530 1-800-00-1007
 • אמינות אקספרס – 1-700-70-71-71
 • ש.כ.ל. (מקבוצת שגריר) – 8888*