fbpx

מחירון ביטוח פנסיוני גמל והשתלמות - שכר טרחה קדמי ביטוחים בע"מ

מחיר השירות כולל מע"מ

תעריפון מעסיקים

טיפול בחריגי גבייה המחיר לכל פוליסה פעילה

70 שח

טיפול בהנחות דמי ניהול לעובדים חד פעמי ברמת מעסיק. (ללא שינויים ) מעל 20 עובדים

270 שח

טיפול בהנחות דמי ניהול לעובדים חד פעמי ברמת מעסיק. (ללא שינויים ) מתחת ל 20 עובדים

600 שח

מסלקה פנסיונית לעובד חדש בדיקה ראשונית ע"פ הנחיות המסלקה הפנסיונית.

פתור מתשלום

מסלקה פנסיונית מלאה

270 שח

טיפול בתביעה ללקוח אחר

770 שח

טיפול מלא בתפעול פנסיה לעובד גביה (דוח פיצול), הצטרפות, עזיבה, ניתוב כספים והנפקת טופס עזר למעסיק לטובת טופס 161

500 שח

טיפול בהכנה דוח פיצול בלבד עד 5 עובדים

250 שח

161א

200 שח

טיפול בהשבת כספים למעסיק  (לאחר אישור משפטי כחוק)

370 שח

פדיון רעיוני  לעצמאיים מעל גיל 60 – ברמת פוליסה

300 שח

תעריפון מבוטחים

משיכת כספים

250 שח

הלוואות על בסיס קרנות פנסיה והשתלמות

450 שח

טיפול בהנחות דמי ניהול חד פעמי

270 שח

טיפול בעזיבת עבודה (161 , מכתב שחרור)

270 שח

מסלקה פנסיונית מלאה

270 שח

טיפול בתביעה ללקוח אחר

770 שח

טיפול מלא בתפעול פנסיה לעובד גביה (דוח פיצול), הצטרפות, עזיבה, ניתוב כספים והנפקת טופס עזר למעסיק לטובת טופס 161

500 שח

טיפול בהכנה דוח פיצול לאחר עזיבת עבודה

250 שח

161א 

200 שח

פדיון רעיוני  מעל גיל 60 – ברמת פוליסה

300 שח

עדכון מוטבים ברמת מבוטח באמצע תקופה – פטור פעם בשנה מתשלום. ילוד חדש פטור מתשלום.

100 שח

ניהול תיק לקוחות השקעות חדש  – תעריף לשנה

2770 שח

* המחירים עלולים להשתנות מעת לעת ע"פ החלטת הסוכנות

* חשבונית תונפק כחוק כנגד כל תשלום